• Vân Phạm posted an update 10 months, 2 weeks ago

    Ở Nha Trang có quán cháo lòng trên đường Võ Trứ. Quán đã có từ trước giải phóng cơ, hồi nhỏ mình thường ăn ở đây. Cháo lòng rất ngon, lòng làm khá sạch. Quán nhỏ nhưng sạch, giá cả bình dân và phục vụ rất vui vẻ, nhiệt tình.