• Quốc Thái posted an update 10 months, 3 weeks ago

    Ở Gò Vấp có đình Thông Tây Hội. Ngày nào đi học t cũng đi qua. Trong 4 năm học cấp 2, đình đã tu sửa 1 lần. Sân đình rộng, sáng sớm thường có người quét sân, có người đi bộ,… Sau khi tu sửa, đình nhìn rộng ra nhưng ít người vào hơn. Cảnh ngày càng buồn.